Make your own free website on Tripod.com

| | | | | |

Ana sayfaya git

Allahın Doğuşu

Muhammed ve İslamiyet

Dinin Rolü

Ropörtaj

TBMM Konuşması

Afet İnan

Başbakanın Fikirleri

ABD ve Terör

Kıbrıs

Din ve Laiklik

Foto Galeri

İlgili Hadisler

Görüş ve Eleştirileriniz İçin

                      

 ÖNSÖZ

     Son zamanlarda, ülkemizin genel durumuna baktıkça, insanın yüreği burkuluyor.Ekonomik ve sosyal durumumuz gün geçtikçe kötüye gidiyor.Yatırımlar durma noktasına gelmiş; iç ve özellikle dış borçlar alabildiğine çoğalmış; ülke imf, dünya bankası ve ABD gibi yabancı güçlerin oyuncağı halinde.Yobaz ve gericiler güç kazanmakta, hatta ülke yönetimine bile ellerinde.Ülkemiz,adeta 19. yüzyıl sonlarındaki durumuna geri döndü..Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, ülkeyi kurtarmak için sarf ettikleri tüm çabalar,neredeyse boşa gitmiştir.Bunun en büyük sebebi de, Kemalizm’in unutturulup terk edilmesi ve içinin boşaltılmasıdır

     Kemalizm'in en önemli çalışmalarından biride din alanındakilerdir.Bu konu özellikle unutturulmaya çalışılmış ve büyük ölçüde de başarılmıştır. İnsanları aldatmanın ve daha kolay yönetmenin yollarının en başında da din ve dogmaları gelmektedir.Bu konuda pek çok kaynak bulunmakta fakat gün yüzüne çıkarılmamıştır. Çünkü Atatürk-ün bu görüşleri, halktan gizlenmek istenmiştir.Atatürk ve arkadaşlarının, Anadolu-da yapmak istedikleri devrimin amacı;hem o an yaşanan olusuzlukları yok etmek, hem de ülkeyi ortaçağın karanlıklarından kurtarmak ve halkın aydınlanmasını sağlamaktı.Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, diğer bir çok konu gibi, din konusundaki görüşlerini de halktan saklamamışlardır.Aksine okul kitaplarında bu konuyu ele alıp, yeni kuşakları bu yönde yetiştirmek istemişlerdir.Atatürk dinle barışmak değil, halkı dini dogmalardan kurtarmak istemiştir.

    Günümüze kadar, Kemalizm felsefesiyle ilgili bir çok araştırma yapılmış ve kitaplar yazılmıştır.Fakat Kemalizm’in din ve Allah felsefesi hakkında yok denecek kadar az çalışma yapılmış, adeta bu konu yok sayılmıştır.Kemalistler, din ve Allah konusundaki gö rüşlerini halktan gizleyerek kendilerine saklamamışlardır.Bu konuyu toplumsal bir sorun olarak ele alıp,ders kitaplarına yazdırarak, eğitim sistemine sokmuşlardır.

    Günümüzde,bu konular unutulmuş ve toplumumuz tekrar dini dogmaların baskısına terkedilmiştir.Son zamanlarda yaşadığımız İmam hatip sorunu bunun en çarpıcı örneklerinden biridir.

    Hazırladığım bu sitede,duyarlı bir Türk insanı olarak,Atatürk-ün din konusundaki görüş,yazı ve konuşmalarından bazı örnekleri sizlere aktarmak istedim.Aydınlık günler özlemiyle…….